Tuesday, June 22, 2010

'नातं......नाव नसलेलं.......'

मला जगायचंय ते नातं......
तुझ्यासोबत.....
ज्या नात्याला नाव देता येत नाही....
पण...
ते खास असतं........नात्यासारखच.......


त्या नात्यात रुजायच आहे.....
भिजायचं आहे........
क्षण अन क्षण जपायचे आहेत.....
नात्यासोबत.........
ते नातं घेऊन.....
ते नातं देऊन.....


नातं कसही असेल....
कधी प्रेम देणारं......
कधी रुसणार........
कधी भांडणार......आणि....
कधी फार फार जवळ घेणारं........
असं नातं तुझ्यात पाहिलंय मी.....
जगायचंय त्या नात्यात मला.....
तुला सारं देऊन........
तुझं सारं घेऊन........


कधी त्या नात्यात गुंतायचं आहे.....
कधी उकल होऊन सुटायचं आहे......
असं नातं...........
जे दूर दूर घेऊन जातं.......
साऱ्या जाणीवा बाजूला ठेवून........
ते नातं.........
श्वासात द्यायचंय........
कधी शब्द देऊन......
कधी शब्द घेऊन......


अशा नात्यात आयुष्य काढता येत नाही......
पण....आयुष्य जगतं त्यात.....
जगण्याला आयुष्य मिळतं त्यात........
चार दिवसाचं नातं........
चार क्षणाचं नातं..........
पण.....एक प्रामाणिक नातं..........
तुझ्यात जगू लागलंय........
मला मागू लागलंय...........
माझ्या भासांना अस्तित्त्व देऊ लागलंय.........
त्या नात्यात येण्यासाठी........
त्या नात्यात देण्यासाठी.........
त्या नात्यात काही घेण्यासाठी.........
असं हे नातं...........
तुझं...........माझं..........
नाव नसलेलं................

स्वरचित) : प्रिती खेडेकर
दिनांक : २१.०६.२०१० सोमवार
वेळ : रात्री १२.१५

2 comments: