Saturday, January 2, 2010

पुरे झाली हि शब्दांची खेळी....................

स्वप्नांचा भास देऊन
स्वप्न तू पाहशील
मलाच सोडून स्वप्नात
नवे जग शोधशील

होसी रातीचे चांदणे तू
माझे आभाळच दाटले
पावसात भिजू कसे?
जग आभाळात फाटले

ध्येय तुझेच ते होते
मी होते प्रश्नांत!
मी वाचली जी आजवर
तुझ्या डोळ्यांची खंत!

स्वप्न पूर्ण करू पाहसी
जे माझे नव्हते कधी
स्वप्नांनी घेतली माझ्या
तुझ्यातून समाधी!

तरी तू म्हणतोस प्रेम तयाला
कारे फसवतोस असे?
विश्वास गमावलेल्या नात्यावरी
नको फिरवूस मोरपिसे!

पुरे झाली हि शब्दांची खेळी....................

(स्वरचित) : - प्रिती खेडेकर
०२.०१.२०१० शनिवार
वेळ : दुपारी ३.१४

No comments:

Post a Comment