Tuesday, January 5, 2010

'फांदीवरचे झुले'

ओल्या या जाणीवा
भाव असे ओले
नात्याच्या निर्मितीचे
फांदीवरचे झुले!

श्वास नवा घेण्याचा
विचार असे नव्याचा
नव्या स्पर्शासाठी
छंद थेंब झेलण्याचा!

रानोवनी फिरले
ओसाड मागेच सरले
नव्या किरणांचे
खेळ आज उरले

फांदी सोबत आली
बांधला मी झुला
नि खुळ्या प्रीतीचा
खुळा विरंगुळा!

नवे नव्याचे असे
ओल्या मनाच्या स्पर्शात
भावही झुलला
फांदीवरच्या झुल्यात!

ओलावल्या अशा जाणीवा
भाव आले ओले
नात्याच्या निर्मितीचे
बांधले नवे झुले!
फांदीवरचे झुले!

(स्वरचित) : प्रिती अ. खेडेकर
१४.०१.२००४ बुधवार
वेळ : सायं : ७.१५

No comments:

Post a Comment