Tuesday, January 5, 2010

'ही नवी आखणी'

धुंद या प्रीतीची ही नवी आखणी
अर्थ होऊनी दे गीत हे मन्मनी

शब्दाविना न काही
अर्थ असे जगण्याला
अर्थ होऊनी मग
शब्द दे भावनेला
घे मना स्पर्श तू होऊनी साजणी.............

पंखाविना नसे काही
जीवन या पक्ष्याला
घे उंच भरारी
अर्थ असे उडण्याला
का नसे अंतरी भावाची बोलणी................

पाकळीसाठी जीवन हे
फुलण्याचे रहस्य माझे
काट्यासोबत जगताना
मरूनही जगणे माझे
असू दे त्या मनी पापाची टोचणी....................

स्पर्शाविना धर्म कसला
अश्रूंच्या वाहण्याचा
ओलाव्यातून सुकण्याचा
अर्थ हा राहण्याचा
होऊ दे पुन्हा ओली ही पापणी....................

किनाऱ्यावर लाटेचा
बोलका अर्थ असे
येण्याचा परामर्श
जाण्याचा परमार्थ असे
जाते आता परतुनी होईन आठवणी...................
धुंद या प्रीतीची ही नवी आखणी.....................

(स्वरचित) :- प्रिती अ. खेडेकर
०५.०९.२००२ गुरुवार
वेळ : सकाळी ९.२५

No comments:

Post a Comment