Thursday, January 7, 2010

'ते मन'

मनाच्या एका कोपऱ्यात
एक दुजे मन जागे आहे
ते कुणाचे? ठाऊक नाही

हे मन म्हणतं "पाप कर"
ते मन म्हणतं "थांब क्षणाचा विचार कर"
ऐकावे कुणाचे? ठाऊक नाही

स्वार्थ साधताना मन म्हणतं "सत्याचा खून कर"
ते मन म्हणतं "सारासार विचार कर"
मानावे कुणाचे? ठाऊक नाही

अभिमानाचा बलात्कार होता मन म्हणतं "पुढे जा"
ते मन म्हणतं "थांब चैतन्याचा विचार कर"
खरे कुणाचे? ठाऊक नाही

नैराश्याचे भीकपात्र आल्यावर मन म्हणतं "वाईटपणा घे"
ते मन म्हणतं "जाऊ दे चांगला विचार घे"
कसे वागू? ठाऊक नाही

माणुसकी स्मशानात पुरता मन म्हणतं "आणखी खड्डे खण"
ते मन म्हणतं "आपल्याचसाठी असणार, विचार कर"
कोणत्या मनाचं ऐकू? ठाऊक नाही................
मनाचे कोडे उलगडत नाही...............

(स्वरचित) : प्रिती अ. खेडेकर
११.०७.२००१ बुधवार
वेळ : रात्री ११.५५

No comments:

Post a Comment