Tuesday, January 12, 2010

'सुन्या या मैफिलीत'

(माझ्या मनातल्या गाण्याला काव्यात मी आणले आहे..........सुन्या सुन्या मैफिलीत माझ्या.............माझा सर्वांत आवडता गाणं................काही चुकल्यास क्षमा असावी!)

सुन्या माझ्या मैफिलीचे
सुने तुझे शब्द आहे
मुक्या त्या हुंदक्याचे
आसूही का स्तब्ध आहे?

कळेना मला गुन्हा माझा
कि माझे प्रारब्ध आहे
विझलेल्या वातीचे का
मेणही आज तप्त आहे?

तुला भेटतील सूर तुझे
माझ्यातूनी अव्यक्त आहे
भारावलेल्या स्वरांसाठी
मन माझे रीक्त आहे

मनातील झरोख्याचे
कवडसे का गुप्त आहे?
मैफिलीतल्या सुनेपणाचे
आज तू निमित्त आहे

कसे हृदय देऊ क्षणांना
भावनाही जिथे सक्त आहे
फरशीवरील थेंबात आज
जखमांचे रक्त आहे

बैठकीतल्या देव्हाऱ्यात
देवाविण का भक्त आहे?
थांबतो ना भक्तीत तोही
हाय! जालीम वक्त आहे!

रोज सजते मैफिल माझी
गाणे माझे लुप्त आहे
आत्मा होऊनही आठवांचा
शब्द आज अतृप्त आहे!
सुन्या या मैफिलीत
सुनेपण फक्त आहे..........................

(स्वरचित) : प्रिती अ. खेडेकर
१२.०१.२०१० मंगळावर
वेळ : पहाटे ४.००

No comments:

Post a Comment