Tuesday, December 8, 2009

जाणू कशी तुला मी?

जाणू कशी तुला मी
सारे व्यर्थ झाले
ओठांच्या अबोली शब्दा
प्रेमाचे शब्द आले

वेड्या भावाचे चित्र डोळ्यांत
हाती येउनी स्पर्श झाले
रुपेरी रंग प्रेमाचे होते
मनी येउनी अर्थ झाले
जाणू कशी तुला मी
प्रेम कुणाचे झाले
हृदयी त्यास जपता
जीविताचे नाते झाले.....

मोहक आठ्वनिच्या पदरी
पडले ते तव प्रेम होते
झुलानारर्या नाजुक फान्दिवरचे
झुलानारे आपुले घरटे होते
जाणू कशी तुला मी
प्रेम ते स्वप्न झाले
नाही म्हणता प्रेमाचे
अश्रु का नयनी आले?
जाणू कशी तुला मी....?

प्रिती खेडेकर

No comments:

Post a Comment