Tuesday, December 8, 2009

'येशील ना परतुनी?'

साऱ्यांत मी असताना
कुणात मी नसते
जवळी तुझ्या असताना
दूरही मी नसते
ना मज ठाऊक
का हे होते?
तुझ्यासाठी मन हसताना
तुझ्याचसाठी रडते!

सागरलाटेपरी विचार
लहरी असतात
दूर जाता कुणापासून
परतूनही येतात
असावी आपल्या प्रीतीची उधळण
रंग नवा चढण्यासाठी
माझे तुला देताना
तुझे सर्वस्व घेण्यासाठी...............

नव्या प्रीतीची चाहूल
मनी शहारा हा असला
गंधित मूक्या पुष्पांचा
हा ओलावा कसला?
हास्यकळी उमलूनी मुखावरी
अर्थ नवा दिलास तू
अन् असा गेलास दूर की
आठवणीत राहिलास तू..................

स्वरचित : - प्रिती अ. खेडेकर
वेळ : - दुपारी १२.३९

1 comment: